1% podatku

Zachęcamy do oddania 1% podatku na rzecz Akademii.

Informujemy, że wszystkie zebrane z tego tytułu środki przeznaczane są na zakup sprzętu sportowego.