Dotacja KLUB 2018

Z przyjemnością informujemy, że w związku z naszym wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania
w ramach Programu „Klub”, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 czerwca 2018 roku została nam przyznana kwota w wysokości 10 000,00 zł.

Kwota zostanie przeznaczona zgodnie z wnioskiem, tj. na wynagrodzenie dla Trenerów oraz zakup sprzętu sportowego dla zawodników.

Dziękujemy i zabieramy się do pracy!