Ubezpieczenie NNW PZU PZPN

Poniżej prezentujemy kroki, jakie trzeba wykonać, aby skorzystać z oferty ubezpieczenia:

1. Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kliknij, aby pobrać OWU, Postanowienia
dodatkowe_NNW_PZU_PZPN Kliknij, aby pobrać postanowienia dodatkowe , oraz warianty ubezpieczenia Kliknij, aby pobrać warianty ubezpieczenia i zapoznaj się z ich treścią.
2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia Kliknij, aby pobrać formularz, w przypadku zawodników małoletnich (do 16 roku życia włącznie) podpis składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.
3. Przekaż wypełniony formularz Trenerowi Akademii.
4. Ureguluj składkę ubezpieczeniową – gotówką u Trenera lub przelewem na subkonto Akademii: 43 1050 1298 1000 0024 1671 6146 z tytułem „Polisa_imię i nazwisko zawodnika”, np. „Polisa_Jan Kowalski”

Formularze zbieramy do końca maja, następnie wszystkie przekazujemy do ubezpieczyciela. Nr polisy zostanie udostępniony wszystkim ubezpieczonym po zawarciu umowy ubezpieczenia (około 14 dni).

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu z
Kahlenberg Services w godz. 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku
pod numerem telefonu: 800 007 008
lub adresem email: sport@kahlenbergservices.com